Czy zakłady budynków komunalnych mogą administrować wspólnotami mieszkaniowymi?

Z Redakcją Expressu Olsztyn skontaktowała się czytelniczka, aby zainteresować nas tematem administrowania wspólnotami mieszkaniowymi przez Zakłady Budynków Komunalnych. Jej zdaniem, w naszym mieście jest to nagminna praktyka – ona sama mieszka w budynku administrowanym przez ZBK. Praktyka zakazana prawem, gdyż jak głosi ustawa „gminne jednostki organizacyjne niezależnie od tego, czy są to zakłady budżetowe czy spółki komunalne nie mogą co do zasady zarządzać nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych bez względu na to czy gmina jest czy nie jest członkiem takiej wspólnoty”.

Z raportu NIK wynika z kolei, że „ZBK-i wykonują czynności zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych (…), które wykraczają poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Zakaz prowadzenia takiej działalności przez gminne spółki prawa handlowego określono w art. 9 i 10 ustawy
o gospodarce komunalnej”.

Tyle przepisy i teoria, a jak to się ma do naszej olsztyńskiej rzeczywistości? Okazuje się, że ….nijak. W Olsztynie administrują wspólnotami mieszkaniowymi, mimo że dobrze wiedzą, iż nie wolno im tego robić. Skąd wiedzą? Otóż jeden z szefów budynków komunalnych był już kilka lat temu odsunięty od sprawy sądowej, gdyż Wysoki Sąd uznał, że w myśl przepisów nie może być stroną, gdyż nie ma prawa do administrowania wspólnotą. Nic to jednak nie dało, administrowanie trwa bowiem nadal.

Tej sprawie zamierzamy przyjrzeć się wnikliwie, a o komentarz poprosić mecenasa Lecha Obarę z Kancelarii Radców Prawnych Lech Obara i Współpracownicy.

Zapytamy także samych zainteresowanych.

Dodaj komentarz