Łupaszka pod Grunwaldem, czyli Żołnierze Wyklęci według rekonstruktorów. Film i zdjęcia!

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum oraz Gminą Grunwald przygotowało w sposób wyjątkowy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W samo południe w Grunwaldzie odbyła  się inscenizacja opanowania budynku Gminy Grunwald i tamtejszego posterunku MO.

 

Miejscem rekonstrukcji był teren szkoły w samej wsi Grunwald. Sama inscenizacja przeszła oczekiwania zarówno organizatorów jak i widzów. Zorganizowana została z dużym rozmachem. Dla najmłodszych widzów było to nie tylko niezwykle pouczające widowisko, ale przede wszystkim bardzo emocjonujące. W rekonstrukcji wzięli udział członkowie grup rekonstrukcyjnych SRH Marienburg i GRH Allenstein.

– Inscenizacja była przeprowadzona w oparciu o autentyczne wydarzenia jakie miały miejsce w tej miejscowości na przełomie zimy i wiosny 1947 roku – mówi dr Sławomir Moćkun z grunwaldzkiego Muzeum. – Wówczas jeden z oddziałów podziemia niepodległościowego zajął budynek gminy, dokonał zniszczenia znajdującej się tam dokumentacji oraz rozbroił i przepędził milicjantów z miejscowego posterunku. Informacje o przebiegu zdarzenia pozyskaliśmy m.in. od żyjących jeszcze świadków.

W powszechnej opinii budynek zajął jeden ze szwadronów słynnej 5 Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, operujący na tym terenie od 1946 roku.

Jak wyglądała inscenizacja w Grunwaldzie? Oglądaj film i zdjęcia!

Dodaj komentarz