Oficjalne zapytanie poselskie o szwagra. Prezydent ma 14 dni na odpowiedź

Zgodnie z zapowiedzią złożoną na poniedziałkowej konferencji  konferencji prasowej, wczoraj zostało złożone oficjalne zapytanie poselskie dotyczące powiązań miedzy zatrzymanym w zeszłym tygodniu przez CBA przedsiębiorcą Romualdem C., a prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem.

– Stojąc na stanowisku, że przejrzystość i społeczna kontrola nad władz samorządowych są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego postanowiliśmy podjąć działania mające na celu wyjaśnienie licznych niedomówień i niejasności, które od lat rzucają cień na działalność władz naszego miasta – mówi Janusz Niedźwiecki.

Dlatego też partia Twój Ruch zwróciła się do prezydenta o udzielenie odpowiedzi na 3 zasadnicze pytania:

1.Co łączy lub łączyło pana prezydenta Piotra Grzymowicza z zatrzymanym przez CBA przedsiębiorcą Romualdem C.? Czy pan Romuald C. jest (lub był) spokrewniony z panem Prezydentem Grzymowiczem lub z którąś z bliskich mu osób?

2.Proszę o przysłanie pełnego zestawienia inwestycji miejskich, w których firmy pana Romualda C. były wykonawcą lub podwykonawcą. W zestawieniu tym proszę ująć inwestycje z lat 2005-2013 wraz z kwotami jakie otrzymały firmy pana Romualda C. za ich realizację.

3.Proszę o przesłanie pełnej dokumentacji na temat realizacji inwestycji na ul. Wąwozowej (droga), zleconej firmie Pana Romualda C. W szczególności proszę o przedstawienie kosztów jakie poniosło do tej pory miasto Olsztyn w wyniku prac naprawczych na tej ulicy. Proszę również o wyjaśnienie przyczyny dla której firma pana Romualda C. uniknęła napraw i kar gwarancyjnych związanych ze źle wykonaną inwestycją.

– Zgodnie z prawem prezydent Piotr Grzymowicz powinien odpowiedzieć na zapytanie poselskie w terminie do 14 dni. Liczymy, że udzieli wyczerpującej i kompleksowej odpowiedzi na powyższe pytania. Głęboko wierzymy, że mieszkańcy Olsztyna otrzymają jasną i szczerą odpowiedź. Myślimy też, że prezydent nie zdobędzie się na odwagę, by samemu je upublicznić – dodaje Niedźwiecki.

Dodaj komentarz