Piotr Obarek stracił habilitację – taka jest decyzja Rady Wydziału Grafiki ASP

Jak poinformowało Radio Olsztyn –  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie odebrała Piotrowi Obarkowi, profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stopień habilitacji.

– To decyzja Rady Wydziału Grafiki tej uczelni. Oficjalny powód nie jest znany. Nieoficjalnie mówi się o tym, że doktor Piotr Obarek popełnił plagiat – powiedział Radiu Olsztyn profesor Grzegorz Białuński, prorektor UWM do spraw kadr. – To duża strata dla uniwersytetu – dodał profesor Ryszard Górecki, rektor uczelni.

Z kolei redakcja miesięcznika Debata opublikowała przesłany do ich redakcji list dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dziekan podkreśla w nim, że wszystkie recenzje – opracowane na potrzeby postępowania w sprawie profesora Obarka – były negatywne i dlatego rada wydziału podjęła uchwałę o odebraniu mu kwalifikacji drugiego stopnia.

„Szanowny Panie,

Niniejszym uprzejmie informuję, że w związku z postanowieniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 listopada 2013 roku sygn. BCK-VII-P-922/2013, dotyczącym wznowienia postępowania w przedmiocie uzyskania kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej grafika p. Piotrowi Obarkowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku kontynuowała procedowanie w przedmiotowym postępowaniu. Wszystkie recenzje opracowane na potrzeby tego postępowania były negatywne.
W wyniku odczytania recenzji, oraz przeprowadzonej dyskusji przy obecności wszystkich recenzentów, Rada Wydziału Grafiki, w drodze tajnego głosowania, podjęła uchwałę uchylającą poprzednią uchwałę z dnia 21 marca 2001 roku nadającą kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej grafika p. Piotrowi Obarkowi.

Od przedmiotowej uchwały strona postępowania może wnieść do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, za pośrednictwem właściwej Rady Wydziału odwołanie w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

uprawnionych do głosowania: 26

biorących udział w głosowaniu: 20
oddano głosów: 20

w tym głosów ważnych: 20

głosów nieważnych: 0

Za utrzymaniem uchwały z dnia 21 marca 2001 roku dotyczącej uzyskania kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej grafika p. Piotrowi Obarkowi

oddano głosów: 0

przeciw: 14

wstrzymało się od głosu: 6

Zatem w dniu 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia 21 marca 2001 roku dotyczącej uzyskania kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej grafika przez Piotra Obarka odmawiając równocześnie Piotrowi Obarkowi nadania kwalifikacji II stopnia.

Z poważaniem,

Dziekan Wydziału Grafiki

Prof. zw. Błażej Ostoja Lniski” – czytamy w liście opublikowanym na łamach Debaty.

Źródło: Radio Olsztyn, Debata

Dodaj komentarz