Prokuratura powinna sprawdzić czy publicysta Jan Tomasz Gross popełnił przestępstwo

Poniżej publikujemy oświadczenie Michała Wypija, Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w sprawie złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez publicystę Jana Tomasza Grossa.

Oddział warmińsko-mazurski Polski Razem Zjednoczonej Prawicy wyraża oburzenie i zaniepokojenie wypowiedzią publicysty Jana Tomasza Grossa dla niemieckiego dziennika Die Welt sugerującej jakoby podczas II Wojny Światowej Polacy byli bardziej zainteresowani mordowaniem Żydów niż walką z okupantem.

Brak jest jakichkolwiek przesłanek pozwalających formułować tego typu tezy, a fakt, iż Jan Gross nie jest historykiem pozwala sądzić, że nie posiadł on w sposób wiarygodny wiedzy pozwalającej wyciągać takie wnioski.

Wypowiedzi tego typu, wygłaszane na arenie międzynarodowej godzą w dobre imię Polski i Polaków i czynią ogromne szkody społeczne. Ciężko będzie naprawić wizerunek Narodu Polskiego zniszczony tak bezmyślnymi słowami, dlatego uważamy, że odpowiednie instytucje powinny zająć się wyciągnięciem konsekwencji, by dać jasny sygnał, że Państwo Polskie nie będzie więcej tolerowało takich działań.

Dodaj komentarz