Radni podjęli strategiczne decyzje dla rozwoju gminy Dywity

Decyzje podjęte jednogłośnie przez radnych na ostatniej sesji będą miały strategiczne znaczenie dla nowych inwestycji i rozwoju gospodarczego gminy Dywity na najbliższe lata. Chodzi o wprowadzenie do budżetu znacznych środków na budowę wodociągu z Osiedla Sterowców do Dywit, Ługwałdu i Różnowa, a także na projekty budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Dywitach i rozbudowę ośrodka zdrowia.

Inwestycje w sieci wodociągowe, które pozwolą największym miejscowościom gminy Dywity na korzystanie ze znakomitej jakościowo wody z Olsztyna mają być w większości sfinansowane z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji olsztyńskiej. Radni jednogłośnie przyjęli propozycję wójta Jacka Szydło o  wprowadzeniu do budżetu dwóch dużych, wieloletnich zadań wodociągowych na kwotę ponad 9 mln zł oraz przebudowy sieci kanalizacyjnych. Chodzi o wykonanie wodociągu z Osiedla Sterowców do Dywit, Różnowa i Ługwałdu, budowę sieci wod-kan na Osiedlu Sterowców oraz przebudowę niektórych awaryjnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Dywitach, Słupach i Kieźlinach. Samą magistralę wodociągową z Olsztyna do Osiedla Sterowców doprowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Olsztyna również z funduszy unijnych.

– Cieszę się, że wszyscy radni zagłosowali za inwestycjami, które są strategiczne z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy Dywity – mówi Jacek Szydło.

Inwestycje te są rozłożone na lata 2016-18. W bieżącym roku dopięte zostaną sprawy dokumentacji technicznych i projektów, a realizacja przerzutu wody z miasta to sprawa priorytetowa. Oczywiście pod warunkiem, że Gmina Dywity i miasto uzyskają  dofinansowanie unijne, a jest na to duża szansa ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach przy poziomie dofinansowania unijnego do 85 proc. wartości zadania.

To jednak nie wszystkie istotne decyzje dla dalszego rozwoju gminy, jakie zapadły na sesji 23 lutego.

Wszyscy radni zgodzili się na przeznaczenie 130 tys. zł na wykonanie projektu budowy pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej w Dywitach. Hala ma powstać na działce, którą gmina Dywity nabyła niedawno od Parafii w Dywitach. Nieruchomość jest położona obok dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych. W budżecie zabezpieczono także środki na makroniwelację terenu pod drogę dojazdową do budowanego nowego Osiedla Kormoran w Dywitach. Dodatkowo w budżecie znalazło się też 45 tys. zł na wykonanie projektu rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach. Planowana inwestycja ma w sposób szczególny uwzględniać polepszenie warunków opieki nad dzieckiem.

– Gdy weźmiemy pod uwagę ambitne plany uchwalone na sesji budżetowej w grudniu i dodamy do tego kolejne zadania przyjęte na sesji w lutym, to tworzymy bardzo ofensywny budżet na najbliższe lata – uważa wójt Jacek Szydło.

Rada Gminy Dywity przychyliła się też do wniosku Polskiej Grupy Farmaceutycznej, która wystąpiła o zmianę części miejscowego planu zagospodarowania w obrębie Dywity-Ługwałd.

– PGF zamierza rozbudować swój zakład w Dywitach i stworzyć nowe miejsca pracy – wyjaśnia Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity.

Z podjętych decyzji na sesji może być zadowolona także policja, bo zabezpieczono w budżecie 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu.

– Auto o charakterze terenowym będzie wykorzystywane do patroli interwencyjnych po godz. 15:00 na terenie gminy Dywity – mówi starszy aspirant Michał Bojarowicz, kierownik Posterunku Policji w Dywitach.

Na sesji zdecydowano też, że Gmina Dywity wesprze kwotą 5 tys. zł Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci. Kierownik ośrodka zdrowia w Dywitach liczy na dalszą dobrą współpracę ze szpitalem.

Dodaj komentarz