To pierwszy taki wyrok w Polsce! Komornik skazany

W ubiegłą środę zakończyło się postępowanie sądowe, toczące się już od dwóch lat. Sześć miesięcy w zawieszeniu dostał komornik Piotr K. za zlicytowanie za bezcen majątku rodziny z Kolonii Rozogi. Sąd Okręgowy tym samym podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z 4 czerwca 2012 roku. Oskarżonymi w sprawie byli Piotr P., komornik egzekucyjny ze Szczytna oraz Waldemar S., rzeczoznawca.

Sprawę egzekucji długu z majątku państwa Drężków od 2004 roku prowadził komornik Piotr K. Pokrzywdzeni nie zalegalizowali budynków. Sporządzając protokół opisu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Rozogi Kolonia, komornik nie uwzględnił zabudowań, znajdujących się na tej działce – budynku mieszkalnego, garażu, chlewni, stajni i innych obiektów rolniczych.

Nie dopełnił on tym samych obowiązków komorniczych. Rzeczoznawca, Waldemar S. został powołany do oszacowania nieruchomości przed wystawieniem jej na licytację. Biegły opisał nieruchomość jako niezabudowaną o wartości około 49 tysięcy złotych, czyli za bezcen. Za taką cenę została ona sprzedana na licytacji. Wartość nieruchomości z zabudowaniami była w istocie wyższa o około 180 tysięcy złotych. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd Rejonowy skazał Piotra K. na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, natomiast wobec rzeczoznawcy, Waldemara S. orzekł karę ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. W uzasadnieniu wyroku sędzia orzekł, że Waldemar S. działał umyślnie, gdyż wskazał nieprawidłowe dane, a Piotr K. – w świadomej nieumyślności, bo nie zachował ostrożności, choć wykonywał urząd już wiele lat. Sąd orzekł, że Piotr K. jako komornik nie powinien funkcjonować. Na dodatek Minister Sprawiedliwości skreślił go z listy komorników.

Poszkodowani Jadwiga i Stanisław Drężek byli reprezentowani przez Kancelarię Radców Prawnych „Lech Obara & Współpracownicy”. Mecenas Obara wskazuje, że wyrok ten, jest w pewnym sensie wydarzeniem historycznym, bo po raz pierwszy w Polsce, sąd skazał komornika oraz rzeczoznawcę majątkowego za brak rzetelności w postępowaniu egzekucyjnym i zaniżenie wartości nieruchomości, wystawionej na licytację. Stanowi to gwarancję, że odszkodowanie należne Państwu Drężkom zostanie im wypłacone solidarnie od skazanych i Skarbu Państwa. Według wyroku sądu w Nidzicy ci sami sprawcy pokrzywdzili 5 innych dłużników w Szczytnie. W listopadzie sąd w Olsztynie będzie rozstrzygał kolejne apelacje.

Pokrzywdzeni znaleźli pomoc u poseł Lidii Staroń. To dzięki jej interwencji akt oskarżenia trafił do sądu, komornik Piotr P. oraz rzeczoznawca Waldemar S. mieli okazję zasiąść na ławie oskarżonych, a sprawa Krzysztofa Drężka, nie zakończyła się umorzeniem, jak setki innych.

Dodaj komentarz